رئیس لالیگا: برنابئو میزبان فینال کوپا باشد ::

خاویر تباس، رئیس کمیته برگزاری لالیگا معتقد است که ورزشگاه برنابئو بهترین گزینه برای فینال کوپا دل ری خواهد بود. اسکای نیوز افق