می توانیم به جمع 4 تیم برتر آسیا برسیم/ محسن کریمی: از اروپا پیشنهاد دارم

می توانیم به جمع 4 تیم برتر آسیا برسیم/ محسن کریمی: از اروپا پیشنهاد دارمپدیده فصل گذشته استقلال ادعا می کند چند پیشنهاد خاجی به دستش رسیده است و منتظر روشن شدن شرایطش است. می توانیم به جمع 4 تیم برتر آسیا برسیم/ محسن کریمی: از اروپا پیشنهاد دارم پدیده فصل گذشته استقلال ادعا می Read more…