تاکتیک مورینیو برای غلبه بر گواردیولا / سانتر کنید براوو اشتباه می‌کند!

تاکتیک مورینیو برای غلبه بر گواردیولا / سانتر کنید براوو اشتباه می‌کند!کلودیو براوو چند اشتباه در دربی منچستر داشته‌است. تاکتیک مورینیو برای غلبه بر گواردیولا / سانتر کنید براوو اشتباه می‌کند!