درخواست برای تغییر زمان دیدار فولاد – صبا

درخواست برای تغییر زمان دیدار فولاد – صبا‌رییس هیات فوتبال خوزستان تغییر ساعت بازی فولاد خوزستان برابر صبا را خواستار شد. درخواست برای تغییر زمان دیدار فولاد – صبا ‌رییس هیات فوتبال خوزستان تغییر ساعت بازی فولاد خوزستان برابر صبا را خواستار شد.درخواست برای تغییر زمان دیدار فولاد – صبا بک لینک