برای نخستین بار در تاریخ/ شمشیربازان ایران صاحب مدال جهانی شدند

برای نخستین بار در تاریخ/ شمشیربازان ایران صاحب مدال جهانی شدندتیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران به نیمه نهایی رقابت‌های جهانی راه یافت و مدال برنز خود را قطعی کرد. برای نخستین بار در تاریخ/ شمشیربازان ایران صاحب مدال جهانی شدند تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران به نیمه نهایی رقابت‌های جهانی راه یافت و Read more…