گلزنی نکونام برای العربی در دیداری دوستانه

گلزنی نکونام برای العربی در دیداری دوستانهالعربی در دیدار دوستانه به تساوی 2 بر 2 دست پیدا کرد. گل نخست این تیم را جواد نکونام از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. گلزنی نکونام برای العربی در دیداری دوستانه العربی در دیدار دوستانه به تساوی 2 بر 2 دست پیدا کرد. گل نخست این تیم Read more…