وساطت ترکیه برای حج ایرانی‌‌ها

وساطت ترکیه برای حج ایرانی‌‌ها روزنامه «صباح» ترکیه، ادعا کرده ایران از «اردوغان»، رئیس جمهور این کشور خواسته میانجی شده و عربستان را به منظور صدور مجوز برای حضور حجاج ایرانی راضی کند. در این خبر آمده است: پس از مصالحه تُرک‌ها، به ایرانی‌ها جواب مثبت داده شد. با توجه به رخدادهای تلخ حج سال Read more…