موافقت مجلس با افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر

موافقت مجلس با افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیرمجلس شورای اسلامی با افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر بر اساس احکام ثابت در لایحه بودجه 95 موافقت کرد. موافقت مجلس با افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر مجلس شورای اسلامی با افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر بر اساس احکام ثابت در لایحه بودجه 95 موافقت کرد.موافقت Read more…