تخلف آشکار بانک‌ ها در تسهیلات‌ دهی!

تخلف آشکار بانک‌ ها در تسهیلات‌ دهی!این روزها کمتر بانکی می‌توان یافت که برای اعطای تسهیلات، از مشتری خواستار سپرده بدون برداشت و یا بلوکه بخشی از وام اعطایی نباشد، این موضوع عین تخلف و حرکت بر خلاف دستور العمل بانک مرکزی است. تخلف آشکار بانک‌ ها در تسهیلات‌ دهی! این روزها کمتر بانکی می‌توان Read more…

رقابت بانک‌ ها در ارائه تسهیلات جدید

رقابت بانک‌ ها در ارائه تسهیلات جدیددر شرایطی که در ماه‌های گذشته بانک‌ها با تعریف تسهیلات جدید برای پرداخت به شهروندان، علاقه خود به وام دهی را نشان داده‌اند، اکنون خبر می رسد برخی بانک‌ها قرار است باز هم تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرند و به دارندگان کارتخوان‌های فروشگاهی وام بدهند. رقابت بانک‌ ها در Read more…