طیب نیا: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد

طیب نیا: نرخ سود بانکی باید کاهش یابدوزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، گفت: این نرخ باید ارتباط منطقی با نرخ بازدهی فعالیت های حقیقی اقتصادی و نرخ تورم داشته باشد. طیب نیا: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید Read more…

وام‌ های بانکی باز هم ارزان شد

با کاهش اخیر نرخ سود تسهیلات، هزینه وام‌های بانکی از ابتدای امسال تاکنون بیش از شش درصد کاهش یافته است. تحولاتی که انتظار می‌رود با تغییر رویکرد در کاهش نرخ سود و زمینه‌هایی که بانک مرکزی بر فراهم شدن آن تاکید کرده به طور منظم تری نسبت به گذشته در شبکه بانکی اجرایی شود. سایت Read more…