منصوریان بالاخره کاوه را استقلالی کرد(عکس)

منصوریان بالاخره کاوه را استقلالی کرد(عکس)سرمربی جوان استقلال بالاخره موفق شد بازیکن محبوبش را آبی پوش کند. منصوریان بالاخره کاوه را استقلالی کرد(عکس) سرمربی جوان استقلال بالاخره موفق شد بازیکن محبوبش را آبی پوش کند.منصوریان بالاخره کاوه را استقلالی کرد(عکس) خرم خبر