راز بازی جوانمردانه سیتی در لیگ برتر ::

منچسترسیتی آماری قابل قبول از لحاظ ارائه بازی جوانمردانه در فصل جاری از خود ثبت کرده است. اخبار دنیای دیجیتال مدلینگ