پیشنهاد بازنگری در توسعه اوراق بدهی

پیشنهاد بازنگری در توسعه اوراق بدهیرئیس جدید سازمان بورس در مراسم معارفه‌اش برنامه‌های راهبردی خود را مطرح کرد که یکی از آن برنامه‌ها توسعه ابزارهای مالی بود. یک کارشناس بازار سرمایه در این باره با تأکید بر اینکه توسعه ابزارهای مالی برای اقتصاد ایران مفید است، می‌گوید در گسترش اوراق بدهی باید بازنگری شود. پیشنهاد Read more…