بازرسی چمدان‌ها با برچسب الکترونیکی

اندازه و ظاهر این برچسب مانند برچسب‌های کاغذی معمولی است که بر روی یک صفحه نمایش دیجیتال ساخته شده و در نزدیکی دسته چمدان قرار می‌گیرد.  برچسب الکترونیکی شرکت Rimowa شبیه به یک دستگاه است که توسط شرکت هواپیمایی British Airways در سال 2013 مورد آزمایش قرار گرفته و مسافران می‌توانستند آن را به هر Read more…