بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی

بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم ملی کشتی فرنگیوزیر ورزش و جوانان با حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در جریان آخرین وضعیت این تیم قبل از المپیک قرار گرفت. بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی وزیر ورزش و جوانان با حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در جریان آخرین Read more…