هیچ‌کس حاضر نیست برای بابک زنجانی وثیقه بگذارد

هیچ‌کس حاضر نیست برای بابک زنجانی وثیقه بگذارد سخنگوی قوه قضائیه گفت که تا الان هیچ‌کس حاضر نشده برای بابک زنجانی وثیقه بگذارد. هیچ‌کس حاضر نیست برای بابک زنجانی وثیقه بگذارد (image) سخنگوی قوه قضائیه گفت که تا الان هیچ‌کس حاضر نشده برای بابک زنجانی وثیقه بگذارد. هیچ‌کس حاضر نیست برای بابک زنجانی وثیقه بگذارد Read more…