اقتصاد ایران و طرح‌های وصله پینه ای

اقتصاد ایران و طرح‌های وصله پینه ایمهدی حسن زاده در پایگاه تحلیلی – خبری رصد در یادداشتی درباره اقتصاد ایران نوشت: «طرح کارت اعتباری با فراز و فرود و تاخیر چند ماهه در پایان سال کلید می خورد، اما استقبال چندانی نمی شود تا در سال جاری بحث تغییر شرایط آن مطرح شود.» اقتصاد ایران Read more…