پذیرفته نیست این حجم تخلف توسط 3 نفر صورت گرفته است

پذیرفته نیست این حجم تخلف توسط 3 نفر صورت گرفته استعضو کمیته مجلس برای پیگیری پرونده بابک زنجانی می‌گوید که اعدام او به همین صورت که متخلفان و متهمان پرونده همین سه نفر … پذیرفته نیست این حجم تخلف توسط 3 نفر صورت گرفته است عضو کمیته مجلس برای پیگیری پرونده بابک زنجانی می‌گوید که Read more…

بنیتس: این رئال شایسته ستایش است ::

بنیتس: این رئال شایسته ستایش است :: رئال مادرید امشب در زمین والنسیا با تساوی 2-2 متوقف شد در حالیکه از دقیقه 66 با اخراج کواچیچ 10 نفره به کار ادامه داد. استخدام بك لينك