فرود دومین ایرباس ناوگان هواپیمایی کیش

فرود دومین ایرباس ناوگان هواپیمایی کیشدومین فروند هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت هواپیمایی کیش در دومین روز از سال نو در جزیره به زمین نشست. فرود دومین ایرباس ناوگان هواپیمایی کیش دومین فروند هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت هواپیمایی کیش در دومین روز از سال نو در جزیره به زمین نشست.فرود دومین ایرباس ناوگان هواپیمایی Read more…