مذاکره با ایرباس برای ساخت قطعات هواپیما

این رسانه به نقل از نشریه ژورنال ترابری آمریکا گزارش می دهد ایران ممکن است ساخت قطعات هواپیما برای گروه ایرباس را آغاز کند، این کار بر اساس طرح هایی که در پی موافقت با فروش 118 فروند هواپیما به ایران در دست بررسی است، صورت می گیرد. این نشریه آمریکایی به نقل از دفتر Read more…