بازخوانی اقتصاد ایران در سال 94

بازخوانی اقتصاد ایران در سال 94بازار ها در سالی که گذشت با شرایط متفاوتی رو به رو بود. بازار بورس که پس از 2 سال رکود سنگین و سقوط شاخص کل از 89500 تومان در ابتدای … بازخوانی اقتصاد ایران در سال 94 بازار ها در سالی که گذشت با شرایط متفاوتی رو به رو Read more…