تعیین سقف برای محصولات پژو در ایران

وزیر صنعت بااشاره به تعیین سقف ۳ ساله برای مدل های تولیدی پژو در ایران گفت:خودروسازان مخالف قیمت‌گذاری دولتی هستند که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود. خرید غذا ابزار رسانه