فروش 3 هزار دستگاه خودروی رنو به ایران

فروش رنو فرانسه به ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی به ۳ هزار دستگاه رسید که نسبت به ماه قبل از آن افت قابل توجه داشته است. شهر خبر سپهر نیوز