تولید گاز ایران با قطر در پارس جنوبی برابر می‌شود

تولید گاز ایران با قطر در پارس جنوبی برابر می‌شودمدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تولید گاز ایران و قطر در پارس جنوبی تا پایان امسال برابر می‌شود، گفت: شرط تحقق این برنامه … تولید گاز ایران با قطر در پارس جنوبی برابر می‌شود مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان Read more…