رونالدو اگر زود به میدان برگردد یورو ۲۰۱۶ را از دست می دهد

رونالدو اگر زود به میدان برگردد یورو ۲۰۱۶ را از دست می دهد رونالدو اگر زود به میدان برگردد یورو ۲۰۱۶ را از دست می دهد رونالدو اگر زود به میدان برگردد یورو ۲۰۱۶ را از دست می دهد آپدیت نود 32 تریال

مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد، باز هم مربی گری می کنم

مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد، باز هم مربی گری می کنمسرمربی سابق تیم ملی ایتالیا می گوید احتمال بازگشتش به دنیای مربی گری همچنان وجود دارد. مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد، باز هم مربی گری می کنم سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا می گوید احتمال بازگشتش به دنیای مربی گری همچنان وجود دارد.مارچلو Read more…