مربی اکوادور: داور بازی را برای برزیل در آورد

مربی اکوادور: داور بازی را برای برزیل در آوردسرمربی اکوادور به انتقاد شدید از عملکرد داور مسابقه تیمش مقابل برزیل پرداخت. مربی اکوادور: داور بازی را برای برزیل در آورد سرمربی اکوادور به انتقاد شدید از عملکرد داور مسابقه تیمش مقابل برزیل پرداخت.مربی اکوادور: داور بازی را برای برزیل در آورد