اولین بازی ملی آقای کلین شیت سال ٩٤

اولین بازی ملی آقای کلین شیت سال ٩٤محمد رشید مظاهری امروز برابر هند اولین دیدار ملی اش را برگزار خواهد کرد. اولین بازی ملی آقای کلین شیت سال ٩٤ محمد رشید مظاهری امروز برابر هند اولین دیدار ملی اش را برگزار خواهد کرد.اولین بازی ملی آقای کلین شیت سال ٩٤ اخبار دنیای تکنولوژی خبرگذاری خوزستان