شناخت هدف، اولین گام موفقیت

شناخت هدف، اولین گام موفقیت  آرش همتیان*هدف یک سری شاخص معین دارد، یک سری ویژگی ها و فاکتورهای خاص و مشخص دارد که اگر ما آن ها را داشته باشیم، به ما آدم هدفمند گفته می شود . حالا در ابتدا باید بدانیم ویژگی های هدف چیست؟  اول از همه هدف باید کاملاً مشخص و Read more…