انفجار کپسول گاز در پاساژ قیصریه بازار

سخنگوی اورژانس شهر تهران گفت:‌ در اثر انفجار در محدوده بازار 12 نفر مصدوم شدند که حال آنها وخیم گزارش شده است. سایت استخدامی آگهی استخدام