لیپی: هیچ مذاکره ای با میلان نداشته ام

لیپی: هیچ مذاکره ای با میلان نداشته امسرمربی سابق تیم ملی ایتالیا حضورش در باشگاه میلان ایتالیا را در فصل آینده تکذیب کرد. لیپی: هیچ مذاکره ای با میلان نداشته ام سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا حضورش در باشگاه میلان ایتالیا را در فصل آینده تکذیب کرد.لیپی: هیچ مذاکره ای با میلان نداشته ام بک Read more…