امیدوارم صدرجدول را حفظ کنیم/ مظلومی: شانس آوردیم سکته نکردیم

امیدوارم صدرجدول را حفظ کنیم/ مظلومی: شانس آوردیم سکته نکردیمسرمربی تیم استقلال ابراز امیدواری کرد تیمش بتواند صدرجدول رده بندی لیگ را حفظ کند. امیدوارم صدرجدول را حفظ کنیم/ مظلومی: شانس آوردیم سکته نکردیم سرمربی تیم استقلال ابراز امیدواری کرد تیمش بتواند صدرجدول رده بندی لیگ را حفظ کند.امیدوارم صدرجدول را حفظ کنیم/ مظلومی: شانس Read more…