ممانعت امریکا از انتشار اسناد ضد سعودی

ممانعت امریکا از انتشار اسناد ضد سعودیدولت آمریکا همچنان از انتشار اسناد ۲۸ صفحه ای مربوط به دخالت عربستان در حادثه ۱۱ سپتامبر ممانعت می کند.۰۸:۰۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۵ تیر ممانعت امریکا از انتشار اسناد ضد سعودی دولت آمریکا همچنان از انتشار اسناد ۲۸ صفحه ای مربوط به دخالت عربستان در حادثه ۱۱ سپتامبر Read more…