دو بمب ساعتی اقتصاد ایران

دو بمب ساعتی اقتصاد ایراندکتر مسعود نیلی می‌گوید: «در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یك بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیر فعال نسبت به جمعیت فعال است كه نسبت بسیار بالایی است. دو بمب ساعتی اقتصاد ایران دکتر مسعود نیلی می‌گوید: «در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو Read more…

بازخوانی اقتصاد ایران در سال 94

بازخوانی اقتصاد ایران در سال 94بازار ها در سالی که گذشت با شرایط متفاوتی رو به رو بود. بازار بورس که پس از 2 سال رکود سنگین و سقوط شاخص کل از 89500 تومان در ابتدای … بازخوانی اقتصاد ایران در سال 94 بازار ها در سالی که گذشت با شرایط متفاوتی رو به رو Read more…