افزایش ۱۴۰۰درصدیِ قیمت زمین در تهران

افزایش ۱۴۰۰درصدیِ قیمت زمین در تهران هرچند افزايش قابل توجه قيمت مسكن در يك سال اخير، شوكي جدي به يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي كشور وارد كرده اما گزارش جديد مركز آمار نشان مي‌دهد روند افزايشي قيمت مسكن در پايتخت از سال‌ها قبل آغاز شده و در طول 10 سال، قيمت زمين در تهران 1400 Read more…