افتخار می کنم بدون گلوله ای برنامه هسته ای ایران را مهار کردیم

افتخار می کنم بدون گلوله ای برنامه هسته ای ایران را مهار کردیم او روز سه شنبه در دومین روز همایش حزب دموکرات آرای لازم برای کسب نامزدی را به دست آورده بود. خانم کلینتون گفت:‌ “با فروتنی، عزم، و اطمینان بی‌پایان به آینده آمریکاست که نامزدی شما برای ریاست جمهوری ایالات متحده را می‌پذیریم.”کلینتون Read more…