اعتقاد علی دایی به شاگردان قدیمی

اعتقاد علی دایی به شاگردان قدیمیاز زمانی که علی دایی سرمربی شده است همیشه اعتقاد و نزدیکی زیادی به بازیکنانی دارد که در پرسپولیس حضور داشته‌اند، علاقه دایی به بازیکنان سابق خودش در تیم‌های مختلف از احترامی می‌گوید که او به اعتقادات خودش دارد. اعتقاد علی دایی به شاگردان قدیمی از زمانی که علی دایی Read more…