اعتراض شدید نسبت به افزایش قیمت خودرو

اعتراض شدید نسبت به افزایش قیمت خودروعضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت به جای صدور … اعتراض شدید نسبت به افزایش قیمت خودرو عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: Read more…