اعتراض زرتشتیان به شهردار خرمشهر

اعتراض زرتشتیان به شهردار خرمشهر گروه سیاسی: نماینده زرتشتیان ایران در مجلس در نامه‌ای اعتراضی خطاب به شهردار خرمشهر از برگزاری “همایش نقد و بررسی فرقه های ضاله” که به گفته وی در آن از دین زرتشتی نام برده شده و سبب آزرده خاطر شدن ایرانیان شده است، انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، متن این Read more…