فوری / جلسه مشترک سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در مورد انتخابات ایران

جلساتی بین نمایندگان سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل و به میزبانی «وادات» در تل آویو در مورد انتخابات ایران برگزار شده است. عکس های جدید میهن دانلود