کلیات سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شد

کلیات سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شد در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضاء، وزرای امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رییس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان خصوصی سازی، وزیر Read more…