شادی اصلی در المپیک است/ نوروزی: خوشحالم که دل مردم را شاد کردم

شادی اصلی در المپیک است/ نوروزی: خوشحالم که دل مردم را شاد کردمدارنده مدال طلای جهان و المپیک گفت: از خوشحال شدن دل مردم من هم شاد هستم. شادی اصلی در المپیک است/ نوروزی: خوشحالم که دل مردم را شاد کردم دارنده مدال طلای جهان و المپیک گفت: از خوشحال شدن دل مردم من هم Read more…