مولر: اشک های گواردیولا قابل درک بود

مولر: اشک های گواردیولا قابل درک بودمهاجم بایرن مونیخ می گوید می تواند درک کند چرا سرمربی این تیم پس از آخرین بازیش احساساتی شده است. مولر: اشک های گواردیولا قابل درک بود مهاجم بایرن مونیخ می گوید می تواند درک کند چرا سرمربی این تیم پس از آخرین بازیش احساساتی شده است.مولر: اشک های Read more…