هدیه جالب سرمربی ریزه اسپور به حریفان(عکس)

هدیه جالب سرمربی ریزه اسپور به حریفان(عکس)سرمربی تیم حال حاضر رضاییان پیش از شروع هر بازی با توجه به نوع فعالیت حامی مالی این باشگاه بسته ای چای به رقیبان اهدا می کند. هدیه جالب سرمربی ریزه اسپور به حریفان(عکس) سرمربی تیم حال حاضر رضاییان پیش از شروع هر بازی با توجه به نوع فعالیت Read more…