دور یک هشتم نهایی یورو 2016/ ترکیب اصلی آلمان و اسلواکی

دور یک هشتم نهایی یورو 2016/ ترکیب اصلی آلمان و اسلواکیاز ساعت 20.30 در مرحله یک هشتم نهایی یورو 2016 تیم های آلمان و اسلواکی به مصاف هم خواهند رفت. دور یک هشتم نهایی یورو 2016/ ترکیب اصلی آلمان و اسلواکی از ساعت 20.30 در مرحله یک هشتم نهایی یورو 2016 تیم های آلمان و Read more…