اسدی علنی مخالفت می‌کرد/ دبیری: کی‌روش خودش را وارد حاشیه نکند

اسدی علنی مخالفت می‌کرد/ دبیری: کی‌روش خودش را وارد حاشیه نکندعضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با ابراز تعجب از صحبت‌های سرمربی تیم ملی علیه دبیر فدراسیون، خواسته‌های کی‌روش را منطقی دانست و گفت: علیرضا اسدی آن اوایل به صورت علنی با کی‌روش مخالفت می‌کرد. اسدی علنی مخالفت می‌کرد/ دبیری: کی‌روش خودش را وارد حاشیه نکند Read more…