اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است

اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده استسرمربی سابق فوق ستاره رئال مادرید به تمجید از این بازیکن پرداخت. اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است سرمربی سابق فوق ستاره رئال مادرید به تمجید از این بازیکن پرداخت.اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است موزیک سرا