پیکه: رونالدو یکی از بهترین‌های تاریخ است

پیکه: رونالدو یکی از بهترین‌های تاریخ استجرارد پیکه،‌مدافع بارسلونا،‌کریستیانو رونالدو، دیدیه دروگبا و رابرت لواندوفسکی را به عنوان بهترین مهاجمانی که مقابلشان قرار گرفته نام برد. پیکه: رونالدو یکی از بهترین‌های تاریخ است جرارد پیکه،‌مدافع بارسلونا،‌کریستیانو رونالدو، دیدیه دروگبا و رابرت لواندوفسکی را به عنوان بهترین مهاجمانی که مقابلشان قرار گرفته نام برد.پیکه: رونالدو یکی Read more…