هشدار درباره استفاده از گوشی های هوشمند

هشدار درباره استفاده از گوشی های هوشمندمحققان درباره استفاده بیش از اندازه کودکان و خردسالان از ابزارهای الکترونیکی از جمله تبلت و گوشی های هوشمند هشدار می دهند.۰۷:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین هشدار درباره استفاده از گوشی های هوشمند محققان درباره استفاده بیش از اندازه کودکان و خردسالان از ابزارهای الکترونیکی از جمله Read more…