استفاده از «زنان» در عملیاتهای انتحاری داعش در لیبی

منابع وابسته به ارتش لیبی اعلام کردند که گروه تکفیری داعش در عملیات های نظامی خود برای نخستین مرتبه از زنان استفاده کرده است. میهن دانلود قرآن