عجیب ترین سرقت میلیاردی از پروژه جاده شمال + عکس

حوادث رکنا: سه دزد که در دسیسه ای سازمان یافته بار میلگردهای یک تریلی را دزدیده بودند، پیشنهاد عجیبی داشتند. گردانندگان این باند سرقت وقتی میلگردها را به تاجری فروختند تصور نمی کردند با بدشانسی گرفتار خواهند شد. در دادگاه در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به Read more…